Team

Beate Huppertz
Sekretariat

02841 - 21000
huppertz@vip-home.eu

Viktor Harke
Diplom Ingenieur (Bauwesen)

02841 - 21000
info@vip-home.eu

Norbert Schumacher
Vertriebsleitung und Vertriebskoordination

02841 - 21000
schumacher@vip-home.eu

Olaf Elker
Geschäftsführer, Vertriebsleitung und Vertriebskoordination

02841-21000
elker@vip-home.eu